A Harfi Ansiklopedi Nedir?

AKLAM

Eski dilde kalemler, yazı âletleri anlamına gelmektedir. Mecaz anlamda Kalem erbabı (sahipleri), yazarlar demektir.

Resmî dairelerin daha çok kayıt işlerini yapan büroları, kısımları.

ÇESİTLİ DEYİMLER:

Aklâm-ı devlet, Resmî daireler, hükûmet daireleri.

Aklâm-ı sitte, hat sanatında altı yazı çeşidi.

İslâm hat sanatında altı yazı çeşidine (sülüs, nesih, reyhânî, muhakkak, tevkî, rik’a), topluca aklâm-ı sitte deniyordu. Bu yazıların 13. yüzyılda, son Abbasi halifesi zamanında Bağdat’ta yaşayan Yakut adlı tanınmış hattatın sanatından meydana çıktığı kabul edilir. 15. yüzyılda Fatih ve 2. Bayezid zamanında yaşayan ve Osmanlı hat sanatının büyük ustası sayılan Amasyalı Şeyh Hamdullah, bu altı çeşit yazıyı ıslah etti ve aklâm-ı sitte adıyla yazdığı kıtaların kenarına kaidelerini de işaret etti. Bu kıtalar Topkapı Sarayı Emanet Hazinesi kütüphanesinde, nu. 2 084’tedir.

Yorum Ekle

Click here to post a comment