A Harfi Ansiklopedi Nedir?

AKMAZ

Alüvyon dolgulu ve az eğimli ovalarda akarsuların çeşitli sebeplerle bıraktığı yataklar. Bunların içinde sızma veya yağmur etkisiyle yılın büyük kısmında, bazen de sürekli olarak su bulunur. Akmaz’lara alüvyonlu ova tabanlarında, akarsuyun yatağını yükseltmesi, sonra da alüvyon setlerini yıkıp kendine yeni bir yatak bulması sonucunda, bu yeni yataklar yakınında rastlanır (içi su dolu geniş hendekler) veya bunlar, menderes adı verilen büklümlerin saplarının kopmasıyla ana çığırdan ayrılan hilâl ve öküzboynuzu biçimli göller şeklinde meydana gelir. Akmazlar uzun süre durduktan sonra bataklık ve sazlık haline geçip ortadan kalkar.

AKMAZ

Kullanılış sırasında çözgü veya atkı istikametinde kendiliğinden yırtılmayan ipekli kumaş. (Bu terim sonradan pamuklu ve yünlü kumaşlar için de kullanılmağa başlanmıştır.)

Yorum Ekle

Click here to post a comment