A Harfi Ansiklopedi Nedir?

AKOMPANYE

 [Türkçe’de etmek fiiliyle birlikte kullanılır) Müzikte refakat, eşlik (etmek) anlamlarına gelmektedir. Bk. EŞLİK.

Yorum Ekle

Click here to post a comment