A Harfi Ansiklopedi Nedir?

AKONDROPLAZİ

Patoloji; Soydan geçme bir kemik distrofisi. Birleştirme kıkırdaklarının özellikle kol ve bacakta, bu uzuvların daha çok gövde ile birleştikleri noktaya yakın yerlerinde, normal olarak büyümemesi (Eşanl. PORAK ve DURANTE hastalığı).

Akondroplazi nispetsiz bir cüceliktir. Beden normal, kafa büyük, kol ve bacaklar çok kısadır. Leğen, yukardan aşağıya doğru genişleyerek uzar, en dar yeri üst boğazdır. Bu yüzden doğum sırasında, çocuğun leğene girişi zor, çıkışı ise (giriş olabildiği zaman) kolay olur.

Veterinerlikte bazı hayvan ırkları, ceninde meydana gelen bu iskelet bozukluğuna bağlanır. Base ve buldok köpekleri, Gine keçileri v.b. Akondroplazi en çok danalarda görülür. Bu hastalığa tutulan hayvan tıknaz, kaba görünüşlüdür, yüzü kısalmış ve genişlemiştir, bacakları çok kısa, kalın ve eğridir, kuyruk az veya çok dumura uğramıştır. Çoğu kısa zamanda ölen bu ucubeler buldok-dana, kaplumbağa-dana, kurbağa-dana adlarını taşır ve doğumda çok zaman zorluk çıkarır.

Akondroplaz, Akondroplazi’ye tutulmuş kimse.

Yorum Ekle

Click here to post a comment