A Harfi Ansiklopedi Nedir?

AKONİT

Bk. BOĞANOTU.

Akonin, Eczc. Kurtboğanotu’nun (akonit napel) bir alkoidi.

Akonitik [asit]. Kimya; Kurtboğanotu’nun özsuyunda bulunan ve sitrik asidin pirogenosyonunda oluşan HOCO-CH=C(CO2H)-CH2 -COOH formülündeki etilenik triasit (191 °C’de erir).

Akonitin; Eczc. Boğanotu’nun (akonit) başlıca alkoloidi.

Çeşitli akonitin cinsleri, hepsi akonin’in esterleri olan birçok alkoloidi kapsar. Özellikle akonit napel’de çok bulunan akonitin, benzoilakonin’dir. Üçlü sinirin uyuşturulması için, ağızdan 1/10 mg. lik dozlar halinde ve baz veya nitral şeklinde verilen akonitin’in kullanılması, tedavi dozları ile zehirleyici miktarlar arasındaki çok ufak fark sebebiyle güçtür. İlk zehirlenme belirtisi dilin karıncalanması ve ağırlaşmasıdır.

Yorum Ekle

Click here to post a comment