A Harfi Ansiklopedi Nedir?

AKREDİDİF

Kredi açan anlamına gelmektedir.

Akredidif Mektubu, Bir bankanın taşrada veya yabancı ülkedeki muhatabına kredi açması için yazdığı ve bu krediden faydalanacak müşterisine tevdii ettiği mektup.

Ticari akredidif, bir bankanın ya kendi şubesinde veya başka bir bankada bir kimse için açmış olduğu miktarı belli kredi hesabı.

Akredidifler, teminat, kabul ve dönebilir olmak bakımından çeşitlere ayrılır.

1 Teminatlıi bankanın ödemesi, malların veya malı temsil eden senetlerin teslimine bağlanmış olması. Teminatsız, (basit) bankanın bir şarta bağlı olmaksızın ödemeyi kabul etmiş olması.

2 Kabul edilmiş, satıcının doğrudan doğruya bankaya karşı bir talep hakkının bulunması. Böyle bir hakkın bulunmaması halinde kabul edilmemiş.

3 Alıcının veya bankanın akreditiften dönebilmesi veya dönmemesi. Dönülebilir, dönülemez.

Yorum Ekle

Click here to post a comment