A Harfi Ansiklopedi Nedir?

AKREP

Kuyruğunun ucunda zehirli iğnesi bulunan bir küçük hayvan türüdür.

Saatin iki ibresinden kısa olanının adıdır.

Akrep, akrepler takımından bir hayvan çeşididir. Nispeten büyük olan vücudu, bir bağlı göğüs ve geniş ön karın ile dar arka karın diye belirli iki kısma ayrılan bir karından meydana gelen zehir çengelli örümceğimsiler takımı.

Akrepler terimi ile genellikle sadece gerçek akrepler (scorpio) değil, fakat scorpionida takımının bütün örümceğimsiler’i anlaşılır. Bunlar, uçları büyük kıskaçlarla son bulan pedipalpleri ile ve kuyruk şeklindeki arka kısmında zehir bezlerinin açıldığı sivri bir iğne bulunan iki kısımlı karınları ile tanımlanır. Akrepler dört çift akciğer vasıtası ile solunum yapar. Karın kısmında vazifesi pek bilinmeyen bir çift tarak vardır. Genellikle, karada yaşayan gece hayvanlarıdır, çok etçildirler. Canlı veya yeni öldürülmüş böceklerle geçinirler. Gıda almadan bir yıl kadar yaşarlar. Taş altlarında, kurak yerlerde, eski duvarlarda bulunurlar. Bazıları evlere girer. Kuyruk iğnesinin sokması çok acı verir. Özellikle, Kuzey Afrika’nın androktonus’ları ile Meksika’nın kenturus’ları öldürücüdür. Bütün akrepler sıcak bölge hayvanlarıdır. Marmara bölgesi ile Ege ve Güney Anadolu’ da bulunurlar.

Bu takım, altı familyaya ayrılır. Scorpionidae, buthidae, bothriuridae, chactidae, vesovidae,

Diplocentridae. Yetmiş cins ve altı yüz türü vardır.

Yorum Ekle

Click here to post a comment