A Harfi Ansiklopedi Nedir?

AKRİDİN

Taşkömürü katranlarının, 300°C’den yüksek sıcaklıklarda kaynayan kısımlarında bulunan ve bir CH grubuna meso pozisyonunda bir azot atomu vererek meydana gelen bazik bir antrasen türevi. Seyreltilmiş akridin çözeltilerinin güzel bir mavi flüorişi’si vardır.

Piridin nasıl bir benzin türevi ise, akridin de bir antrasen türevidir. Bununla beraber, akridinden itibaren, ya benzen halkalarında veya CH grubunda ornatma yolu ile elde edilen bileşiklere de akridinler denir.

Akridinik: Akridinden türeyen.

Akridinik boyar maddelerin yeşilimtrak, mor, güzel bir fluoresansı vardır. Bu grubun en ilgi çekici ürünü, tetra-metiltetraminodifenilmetan’ın, klorhidrik asit ortamında, otaklavda ısıtılmasıyla elde edilen akridin turuncusudur. Sumakla sepilenmiş derilerin boyanmasında büyük bir önem taşır. Akridinik boyar maddeler, kemirmeyle renkli elekler elde etmek için bazı kumaşların boyanmasında çok kullanılır. Bunların bazılarının ayrıca çok dikkate değer antiseptik özellikleri vardır.

Yorum Ekle

Click here to post a comment