A Harfi Ansiklopedi Nedir?

AKROKORİNTHOS

Eski Korint şehrinin, sarp bir kayalık üzerinde inşa edilen kalesi (564 m.) harabeleri arasında ve Afrodit mabedinde, Korinthos’ta birbiri ardına gelen çeşitli kavimlerin (Yunanlılar, Bizanslılar, Franklar, Venedikliler, Türkler) izlerine rastlanır.

Yorum Ekle

Click here to post a comment