A Harfi Ansiklopedi Nedir?

AKROMATİZM

Bir mercek veya mercekler topluluğu ile elde edilen bir görüntünün yanındaki renklerin ortadan kaldırılması.

Akromatizm, asıl renklerin veya bir asıl renk ile tamamlayıcı rengin, belirli bir ölçüde karışmasından meydana gelen renk soluklaşması.

Akromatizmin amacı, beyaz ışıkta yanardönerliklerden yoksun görüntüler veren bir optik sistemi gerçekleştirmektir. Dollond (1757), birbirinden farklı camlardan yapılmış iki mercekle hissedilir derecede akromatik görüntülerin elde edilebileceğini ispatladı.

Bu sistemde, odak uzaklıkları ters işaretli, kesin değerli, dağıtma kuvvetleriyle orantılı olmalıdır. Sisteme, uygunluk veya farklılığı veren asıl mercek, odak uzaklığı en küçük olan mercektir. Bu merceğin, dağıtım gücü en az olan cam ile yapılması gerekir. (Genel olarak beyaz cam ve filinit camı kullanılır.) Karmaşık aletlerde (mikroskop, fotoğraf objektifi, gözlük vb.) çeşitli ışınımlara tekabül eden görüntülerin aynı durumda ve aynı büyüklükte olmalarına dikkat edilir.

Yorum Ekle

Click here to post a comment