A Harfi Ansiklopedi Nedir?

AKSAM

Kısımlar, parçalar, bölükler gibi anlamları bulunmaktadır.

Ayrıca yedek parça gibi anlamı da bulunur.

İç aksam, bir geminin iç kısımlarına ait yapım parçaları.

Sualtı aksamı, bir geminin su hattı altında ve deniz içinde kalan kısımları. (Bk. KAPINA.)

Su üstü aksamı, bir geminin su hattı üstünde ve deniz yüzeyinde kalan kısımları.

Aksam, aruzda mefailetün’ün kısaltılmış şekli (Failetün)

Aksam-ı seb’a, yedi kısım. (Arap gramerinde, kelimelerin asli harflerinin özelliklerine göre ayrıldığı yedi bölüm. Bunlar sahih, misal, ecvef, nâkıs, muzaaf, lefif, mehmuz adları ile anılır.

Yorum Ekle

Click here to post a comment