A Harfi Ansiklopedi Nedir?

AKSİ

Tersi zıt, müsait olmayan, huysuz, hırçın, titiz, menfi, olumsuz, olmadık zamanda meydana çıkan, münasebetsiz, kötü, fena gibi çeşitli anlamları bulunmaktadır.

Aksi gibi; yazık ki, maalesef manasına gelir.

(İş için) Aksi gitmek; umulan sonucu alamamak, olumlu yönde gelişmek.

Bozuşmak, karşı koymak.

Aksi Şeytan; (genellikle hay aksi şeytan diye kullanılır) İşler yolunda gitmediği zaman söylenir ve ‘’ne kadar münasebetsiz’’ manasına gelir.

Aksi tesadüf; şanssızlığa bak mânasına kullanılır.

Aksi tesir; Beklenilenin tam zıttı bir sonuç, tepki.

Aksi yönde yürüyüş; Bir ordunun, takip ettiği ilk yönün tersine olarak yaptığı yürüyüş. (Aksi yönde yürüyüş, geri çekilme değildir. Geri çekilme, düşmanın zoru ile yapılan bir harekettir. Oysa aksi yönde yürüyüş, düşmandan sakınmak ve onu aldatmak maksadı ile yapılan bir manevradır.)

Bir hareketin, bir manevranın aksi yönünde yapılan diğer bir hareket, manevra.

Aksi rotaya çark; Pruva hattı nizamında seyreden bir filoda, her geminin, hattın ileri ucundaki geminin döndüğü noktaya geldiği zaman tam aksi rotaya dönmesi.

Aksi aksi; Menfi bir tavırla, sert sert, ters bir ifadeyle.

Aksilenmek; Huysuzlanmak, lüzumsuz yere titizlik göstermek.

Aksileşmek; Huysuzluk etmek, ters davranmak.

Aksine; Tersine.

Aksine gitmek; Yapılması gerekenin tam zıddına hareket etmek, aksini yapmak.

Yorum Ekle

Click here to post a comment