A Harfi Ansiklopedi Nedir?

AKSİYON

Bir kuvvetin, maddi bir etkenin, bir fikrin vb. ortaya çıkması. Bir cismin başka bir cisme etkisi.

Etkinlik, etkileme melekesi.

İnsan faaliyetinin veya iradesinin açığa çıkması, bir kimsenin yaptığı eylem.

Bazı ruh durumlarını meydana çıkaran hareketler.

Gelişmeleri içinde ele alınan bir tiyatro eserinde veya epik bir şiirdeki olayların bütünü.

Anonim veya komandit bir şirketteki paydaşın haklarını gösteren pay senedi.

Aksiyon, sermayenin bir kısmını temsil eden bir denettir. Bu senedin değeri, aksiyonerin sorumluluğunun sınırını tayin eder. Aksiyoner, aksiyon değerini aşan şirket borçlarından sorumlu tutulamaz. Bu senet başkalarına devredilebilir, ticarete elverişlidir, nam’a veya hamile olabilir. Aksiyon, şirketin borç ikrarı mahiyetinde olduğundan, hakların tanınmaması halinde, aksiyon sahibi bu ikrara dayanarak haklarını bir dava açarak şirket sermayesinden elde edebilir. ‘’Aksiyon’’ kelimesi sermaye şirketlerinin ilk ortaklarının haklarını elde etme imkanına verdiği önemi yansıtıyor olmalı.

Yorum Ekle

Click here to post a comment