A Harfi Ansiklopedi Nedir?

AKTAB

Kutuplar, sahipler, efendiler, bir cemaat veya taifenin başları, uluları ve reisleri.

Kutb-ül-aktab (kutupların kutbu); Her devirde tek olarak bulunduğuna inanılan büyük din adamı.

Yorum Ekle

Click here to post a comment