A Harfi Ansiklopedi Nedir?

AKTİNOMİKOZ

Aktinorniset (actinobakteri veya nocardia) grubundan bir mantarın insan ve hayvanlarda sebep olduğu bir hastalıktır. (En belirli aktinomikozlar, Madura ayağı ve öküz aktinomikozudur.)

Aktinomikoz, bütün hayvan cinslerinde, çoğunlukta sığırgillerde görülür. Özelliği, irin akıtıcı doku bozuklukları ve yeni teşekküller içinde tanecikli iltihap bulunmasıdır. Sığırlarda en çok altçene ve dil üzerinde, et yiyenlerde ise genellikle derialtı apseleri, iltihaplı peritonit ve plöreziler şeklinde görülür.

Tedavi, iyotlu preparatlarla yapılır. Sülfamitler ve antibiyotikler her zaman aynı neticeyi vermez.

Aktinomikoz, insanda da hastalık yapar. Dünyanın her tarafında mevcut olmakla beraber, özellikle hayvan besleyen memleketlerde ve parazitli tahıllarla temas eden çiftçilerde Görülür. İnsan, bu hastalığa ağzında buğday ve arpa başakları çiğnemekte, güvercinlere kendi ağzı ile yem vermekle, bu bitkiler üzerinde saprofit olarak yaşayan mantarı yemekle yakalanır. Hastalık olabilmesi için, yaralar, ağız mukozasında sıyrık, çürük diş gibi, bir açıklığın bulunması gereklidir. Parazit, buğu çekme ve ağız yolu ile de organizmaya girebilir.

Enfekte dokularda sarı taneler şeklindedir. Mikroskobik muayenede, bunların emeç ipliklerinden bir merkez teşkil ettiği ve bunun etrafında tokmak şeklinde ve tahıl gibi dizilmiş elemanlardan meydana geldiği görülür. Aklinomikoz, tümör veya irin akıtıcı lezyonlar şeklinde seyreder, çene kemiğinde dilde akciğerlerde, göğüs zarında, bağırsaklarda rektum bağırsağında yerleşir. Kronik seyreder ve tedavi edilmezse ölüme sebep olabilir. Çok defa kanser, tüberküloz ve frengiyle karıştırılmıştır.

Tedavide hastaya yüksek dozda iyot ve lokal iyot verilir. Bu ilaçlar yeterli gelmezse, cerrahi müdahale yapılır (odakların açılması kürtaj, koterizasyon vb.).

Yorum Ekle

Click here to post a comment