A Harfi Ansiklopedi Nedir?

ALACA

Çok sayıda renkleri ve desenleri birbirine karışmış, açıklı koyulu.

Bir renk zemini üzerinde başka renklerde olan.

Ben, benek, leke.

Kötü, bulanık, karışık huy.

Huy, karakter.

Alaca bulaca, karmakarışık renkli.

Alaca karanlık, güneş doğmadan ve batmadan önceki yarı aydınlık (fecri kâzib, subhı kâzib).

Deli alacası, karmakarışık, renkleri birbirine uymayan, akıllı işi olmadığı intibasını veren.

Alaca bayrak, bazı yeniçeri bölüklerine verilen ad.

Biyoloji: Alaca, memeli hayvanların derisi üzerinde meydana gelen lekeler. (Bu lekelerin veraset yolu ile meydana gelmesi çeşitli etkenlere bağlıdır.)

Botanik: Alaca, çiçeklerin ve yaprakların türlü türlü renkler almasına yol açan olayın adı. (Veraset sonucu veya virüslü hastalıklarda meydana gelir. Alaca, bitkilere daha çok dayanılmazlık verir.) Alacamenekşe, hercai.

Dokumacılık: Alaca (ala, alaca, alıca, aleca da denir), pamuk ve ipek karışımı veya yalnız pamuktan dokunan bir cins kumaş.

Alaca çorap, çok renkli yün ipliği ile örülen uzun konçlu çorap.

İnşaat: Alaca mermer, ufalanmış hayvan kabuklarından meydana gelen bir çeşit mermer

(Avrupa’da 16. yüzyıldan beri binaları süslemek için kullanılmaktadır).

Teşkilat tarihi: Alacalılar (veya alacacı esnafı), alaca adlı kumaşı dokuyanlar.

Veterinerlik: Alaca, kırmızı ve kırçıl tüylü at.

Alaca don, at ve sığırların beyaz ve koyu renklerle beneklenmiş sırtı.

Ziraat: Alaca, bitki yapraklarındaki yer yer beyaz lekeler.

Askeri Tarih: Alaca bayrak, Osmanlı hükümdarlarının muhafız birlikleri olan kağıkulu süvarilerini (sipahiler) teşkil eden altı bölükten üç süvari bölüğüne verilen unvan. Kapıkulu süvarilerinin başı olan Sipahi bölüğü, taşıdıkları bayrağın renginden dolayı Kırmızı Bayrak diye adlandırıldı. Yine böyle bir sebeple Silahtar bölüğüne Sarı Bayrak, Sağ Ulufeciler bölüğüne de Yeşil Bayrak unvanı verilmişti. Geri kalan üç süvari bölüğüne ise (Sol ulufeciler, Sol garipler ve Sağ garipler) iki renkli bayrak taşıdıkları için Alaca Bayrak denilmekteydi. Sol ulufeciler kanun gereğince Galatasaray, İbrahim Paşa ve Edirne saraylarında veya büyük kumandanların yanında çalışmış, başarı göstermiş ve veledeş adı verilen kapıkulu süvarilerinin evlatları arasında veya Enderun’dan seçilirdi.

Teşkilat tarihi: Alacacılar (veya alacacı esnafı), eski İstanbul’un Yenikapı, Aksaray, Fatih çizgisi ile surları arasında kalan bölgede, orta halli esnaf mahallelerinde çok sayıda alaca dokuyan tezgâh vardı. Bu tezgâhlar, o zaman Bedesten esnafı olan alacacılar hesabına Hint, Şam, Tire alacası taklidi kumaş dokurlardı. Evliya Çelebi’ye göre 17. yüzyıl ortalarında İstanbul’da yetmiş dükkânda yüz alacacı esnafı çalışmaktaydı. Esnaf alaylarında bunlar, peştemalciler ve bezircilerle beraber, tezgâhlarını arabalar üzerine yerleştirerek ve yollarda alaca dokuyarak törenlere katılırlardı.

Yorum Ekle

Click here to post a comment