A Harfi Ansiklopedi Nedir?

ALACAAĞZI KATI

Zonguldak havzasında, içinde kömür bulunan tabakalardan birinin adı. 1896’da G. Ralli tarafından Ereğli’nin kuzeydoğusunda Alacaağzı’nda bulunan fosiller dolayısı ile bu adı aldı. Alt karbonun kulm tabakalarında bulunan Alacaağzı katının alt serisinde deniz fosilleri, üst serisinde ise göl tortullarından meydana gelen verimli kömür damarları vardır.

Yorum Ekle

Click here to post a comment