A Harfi Ansiklopedi NERESİDİR

AKA ÜLKESİ

Roma imparatorluğunun Yunanistan eyaleti. Akalar birliğinin ortadan kaldırılmasından sonra kuruldu (M.Ö. 146). Augustus, burayı Makedonya’dan ayırdı. Bu eyalet asıl Yunanistan’ı, Tesalya’yı ve Epir’i içine alıyordu. Antoninus’lar zamanında Makedonya Tesalya ile birleşti. Epir bir procurator’un idaresine bırakıldı. Aka prokonsül’ü, Sezar’ın kurduğu Korinthos kolonisinde oturuyordu. Atina’nın olan Lemnos ve Delos adaları oraya bağlanmıştı.

Yorum Ekle

Click here to post a comment