A Harfi Ansiklopedi NERESİDİR

AKABE KÖRFEZİ

Kızıldeniz kuzeyinde, Sina yarımadası ile Suudi Arabistan toprakları arasında bulunan körfezdir. Uzunluğu 200 km, genişliği 30 km. yi geçmez. Lut gölü uzantısında yer alan Akabe körfezi, onun gibi büyük tektonik çökmeler sonucunda meydana gelmiştir. Derinliği 1828 m. dir. Körfez buranın kuzey ucundaki birkaç kilometrelik El-Akabe limanına sahip bulunan Ürdün devleti ile bir petrol borusuna başlangıç yeri teşkil eden Elath limanını kuran İsrail arasında bölüşülmüştür. 1967 Mayıs’ında Näsır’ın Elath’a giden ve buradan dönen gemilerin Akabe körfezine girip çıkmasını yasaklaması, İsrail Mısır harbine yol açtı ve körfezin batı kıyıları İsrail tarafından işgal edildi (Haziran 1967).

Yorum Ekle

Click here to post a comment