A Harfi Ansiklopedi NERESİDİR

AKALAR BİRLİĞİ

Mora’nın (Peloponnes) kuzey kıyısında gruplaşmış on iki şehirdir. Asılları M.Ö. 5. yüzyıla kadar çıkar. Bu, şehirlerin başlıcası olan Helike, M.Ö. 373’te bir afet yüzünden yok olmuştu. 281 ‘de yeniden kurulan federasyon, gerçek önemini, Sicyone Aratos’un becerikliliği sayesinde 251 tarihinde kazanabildi. Yabancı şehirleri, hatta Atina’yı ele geçirdi (229) ve Makedonyalıların yayılmasına karşı koydu. Konfederasyon şu esaslara dayanıyordu: Ortakların tam eşitliği, ılımlı bir demokrasinin sürdürülmesi, barış, savaş ve ittifaklar konusunda karar veren bir genel meclis (synodos), askeri büyük bir şef (sırategos) ile yüksek bir yöneticiler (demiurgos) kurulu. Bu birlik 226’dan sonra gerilemeğe başladı, fakat Philopoemen sayesinde 207’­ den 183’e kadar tutundu. Daha sonra beceriksiz ellere düşerek Romalıların Yunanistan’ı ele geçirmeleriyle sonuçlanan Leucopetra bozgunu ile ortadan kalktı (M.Ö. 147). Bk. YUNAN birlikleri.

Yorum Ekle

Click here to post a comment