A Harfi Ansiklopedi NERESİDİR

AKÇAKALE

Güneydoğu Anadolu’da, Urfa İline bağlı ilçe merkezidir. Kasaba, Suriye hududunu boylayan demiryolunun kuzeyinde evvelce bulunan küçük bir köyün yerinde gelişmiştir. 4 526 nüfusu bulunmaktadır. Karşısında, demiryolunun güneyinde de Suriye’nin Tell Ebyaz kasabası yer alır. İstasyon (yükseltisi 392 m.) İl merkezine düzgün bir yolla bağlıdır, 53 km. uzaklıktadır.

Akçakale’nin nüfusu Cumhuriyet devri başında 100’ü geçmezken, yavaş yavaş bir hudut kasabası halini almış, önce Harran ilçesinde bucak merkezi olmuş, Orta çağda önemli bir şehir olan Harran’ın sürekli gerilemesi (şimdi nüfusu 700 kadar) üzerine 1946’da ilçe merkezi Akçakale’ye taşınmıştır. Kasabanın eski evleri kerpiçtendir, birçoğunun damı kubbelidir. Çevre, önemli bir buğday üretim alanıdır. Koyunculuk, hayvan ürünleri, buğday, başlıca geçim kaynaklarıdır. İlçenin (1 903 km². 30 900 nüf.) üç bucağı (Merkez’den başka Altınbaşak-Harran ve Şehit Nusretbey) 113 köyü vardır.

Yorum Ekle

Click here to post a comment