A Harfi Ansiklopedi NERESİDİR

AKDAĞ

Anadolu’nun bütün engebeli kesimlerinde sık rastlanan dağ adı. Bu ad, açık renkli kayaları ile (özellikle kalker), gizleyecek bitki örtüsünün yetersizliği veya yılın büyük bir kısmında eksik olmayan kar tabakası ile ilgili olabilir. (Kayaçların tabiatı veya bitki örtüsü ile ilgili başka renk adları, ala, alaca, gök, gökçe, kara vb.) Anadolu’daki Akdağların en yaygın şekilde bilinenleri şunlardır: 1. Antalya yöresinde Beydağlarının en yüksek tepesi olan Akdağ (3 086 m): Kretase flişi ve Eosen kalkeri üzerinde karıt ve buzul aşınım biçimleri.

2. Elmalı’nın güneybatısında Akdağ (3 024 m.), karıt biçimleri.

3. Beyşehir gölü güneyinde, Kemboz ovası doğusunda Akdağ (2 400 m.). Isparta Akdağ’ı (2 276) m.), şehrin güneyinde, ikinci zaman kalkerleri.

4. Çivril Akdağ’ı (2 449 m.) Çivril ovası ve Işıklı göl üzerinde dik yamaçlarla yükselir, ikinci zaman kalkeri.

5. Denizli Akdağ’ı, Denizli’nin güneybatısında, Babadağı kütlesinin doğu kısmı. Eski temele ait kalkerler.

6. Karaburun yarımadasının (İzmir batısı) en yüksek tepesi (1 212 m.) Paleo-Mesozoik kalkerler.

7. Simav Akdağ’ı (2 089 m.). Simav çayı yukarı çığırı kuzeyinde, andezit-kretase kalkeri.

8. Kayseri-Sivas arasında Hınzır dağının tepesi olan Akdağ (2 625 m.). Paleo-Mesozoik kompleks.

9. Sivas-Yozgat illeri sırasında Akdağmadeni kasabasının kuzeybatısındaki Akdağ (2 137 m.). Mesozoik kalker ve sistleri.

10. Amasya-Ladik arasındaki Akdağ (2 062 m.) Paleo-Mesozoik kompleks.

11. Malatya-Adıyaman arasındaki Akdağ (2 550 m.). Paleo-Mesozoik kalker ve şistler.

12. Oltu batısındaki Akdağ (3 030 m.), Kretase-Eosen kalker ve flisleri andezitler.

AKDAĞ

(Adını Amasya Akdağ’ından alır), Karadeniz bölgesinin orta bölümünde, Amasya ilinin merkez ilçesinde 10 köy, 7100 nüfuslu bucak. Bucak merkezi, Yeşilırmak kenarında, Amasya’nın 15 km. akış yönünde, Erbaa yolu üzerinde, şimdi Çiğdemlik adı verilmiş bulunan Zana köyündedir.

AKDAĞ

Asya’da Tarım ırmağı kuzey kıyısında, Kuça şehri kuzeyinde, Yıldız vâdisinin kuzeybatısında bir yer. (Batı Göktürklerin yazlık başkenti buradaydı.)

Yorum Ekle

Click here to post a comment