A Harfi Ansiklopedi NERESİDİR

AKLİMAN

Anadolu’nun Karadeniz’e doğru en fazla ilerlediği kesimde, Sinop yarımadası batısında, kara içine sokulmuş küçük, kuytu ve derin bir koy. Doğuya doğru açılan ağzı önünde küçük adalar (Sarıada) bulunur. İlkçağda burada gemiler için barınak vazifesi gören Harmene limanı vardı.

Yorum Ekle

Click here to post a comment