A Harfi Ansiklopedi NERESİDİR

AKSU

Akdeniz bölgesinde, Antalya ili merkez ilçesinde bucak (adını topraklarından geçen Aksu’dan alır); 19 300 nüf. 21 köy. Bucak merkezi, Antalya-Alanya devlet yolu üzerinde, il merkezinin 16 km. doğusundaki Macun köyü dolaylarındadır (2 439 nüf.). Perge harabeleri, bucak merkezinin 2 km. kuzeyindedir.

AKSU

Anadolu’da değişik boylarda birçok akarsuyun adıdır. Bunlardan önemlileri: 1- Aksu, Akdağ’dan doğan lsparta çayının, Davras dağından inen birtakım kollarla birleşerek güneye doğru akan ve Eğridir gölünün Kovada ayağını da suları arasına aldıktan sonra Kocaçay adı ile Batı Toros’un ormanlık dağları arasından Antalya ovasına inen akarsuyun aşağı çığırda aldığı ad. 136 km. (Eğridir gölünden itibaren). Antalya’nın 18 km. doğusunda, Akdeniz’e dökülmeden önce Aksu bucak merkezi ve Perge harabelerinin doğusundan geçer. Aksu’nun beslenmesinde yeraltı sularının payı büyüktür. 2–Ceyhan ırmağının önemli kolu olan Aksu, Engizek dağından çıkar. Malatya-Fevzipaşa demiryolunun geçtiği güneybatı doğrultulu oluğu Gölbaşı-Türkoğlu arasından sert bir dirsekle kuzeybatıya döner, Maraş önünde ovayı kateder ve Amanus boğazlarında Ceyhan ile birleşir. 135 km. 3- Giresun’un doğusunda Karadeniz’e dökülen Aksu, Yedigöl yaylalarından çıkarak engebeli ve ormanlık bir kesimden geçer. Suyu bol olan bu akarsuyun ağzı yakınında büyük bir kağıt-mukavva fabrikası kurulmaktadır.

60 km. uzunluğundadır. Bk. BUĞ ÇAYI.

AKSU

Karluk şehridir. Bu şehir 6. Yüzyılda kuruldu. 9. 10. Yüzyıllarda Karluklular’ın, 11. Yüzyılda da Karahanlıların eline geçti.

AKSU

Gözbebeğinin saydamlığını kaybederek ağarmasından ileri gelen hastalıktır.

Aksu inmek, (Gözlere) perde inmek, kör olmak.

Yorum Ekle

Click here to post a comment