A Harfi Ansiklopedi NERESİDİR

AKSUM

Habeşistan’da, Tigre’de 10000 nüfuslu bir şehirdir. Kopt’ların bir merkezidir.

Çok eski olan bu şehir, Hıristiyanlığın ilk devirlerinde aynı adı taşıyan bir krallığın merkezi olmuştu. Tespit edilemeyen bir tarihte bu krallık ortadan kalktıktan sonra, şehir kopt dininin başkenti olmakta devam etti. Hazreti Süleyman ile Saba melikesinin oğlu tarafından Kudüs tapınağından alınıp getirilen Antaşma Sandığı’nın bir zamanlar Aksum kilisesinde durduğu söylenir. (Bu kilise, 1535’te yeniden yapılmıştır.) Bugünkü şehrin dolaylarında eski çağların birçok kalıntısı, özellikle dikili taşlar vardır.

Yorum Ekle

Click here to post a comment