A Harfi Ansiklopedi NERESİDİR

ALABAMA

A.B.D.’nin bir güney eyaletidir. 105 145 km. kare yüzölçümüne sahip olan şehrin nüfusu 4 150 000 civarındadır.  Eyalet merkezi Montgomery’dir.

Alabama eyaleti, kuzeydoğusunda, Appalachian dağlarının güney ucu üzerinde uzanır. Burada Piedmont yaylası Büyük vadiye doğrudan doğruya hâkimdir. Alabama’nın büyük kısmı pamuk ekimine elverişli, zengin kara topraklı ovalardan meydana gelir (black belt). Daha kuzeyde tütün ekilir, büyükbaş hayvan yetiştirilir. Fakat Alabama iktisadi önemini, toprakaltı zenginliklerine (Appalachian dağlarının güneyinde kömür, demir madenleri, boksit), ormanlarına ve Zencilerin ucuz el emeğine borçludur. Maden sanayi (demir, çelik, alüminyum, makine) ve pamuk dokumacılığı büyük gelişme halindedir.

Alabama bölgesi, 1540’ta Hernan de Soto, daha sonraları da Fransız araştırıcıları tarafından gezilmiş ve Louisiana’nın bir parçası sayılmıştı. 1763’te Alabama’yı İngilizler işgal ettiler (Paris antlaşması), fakat yirmi yıl sonra kuzey kısmını A. Birleşik Devletlerine, güney kısmını da İspanya’ya bırakmak zorunda kaldılar. 1813’te Amerikan generali Wilkinson, İspanyolları Mobile’den uzaklaştırdı. 1817’de Amerikan kongresi Alabama’yı bir «territory» (kendi toprağı) olarak ilan etti, 1819’da da bir state yani eyalet durumuna yükseltti. Gerçi 1861 iç savaşında Alabama Güneylilerin tarafını tutmuştu ama yine de Amerika’nın giriştiği genel kalkınma hareketinden faydalandırıldı ve bu hamle, 1881’de Booker Washington tarafından Tuskegee enstitüsünün kurulması ile tamamlandı. Alabama, Federal kongreye 2 senatör ve 9 temsilci gönderir. Kendi parlamentosu, dört yıl için seçilmiş 35 üyeli bir senato ve 106 üyeli bir temsilciler meclisinden meydana gelir.

Yorum Ekle

Click here to post a comment