A Harfi Ansiklopedi NERESİDİR

ALACA

İç Anadolu’nun Orta Kızılırmak bölümünde, Çorum İlinin bir ilçesidir. Eski adı Hüseyinabad’dır. İlçe, Çorum çayının kollarından Alaca suyunun geçtiği bir ova üzerinde 965m. yüksekliktedir. Çorum il merkezine 52 km. Yozgat il merkezine 54km. uzaklıktadır. Çorum-Yozgat yolu üzerindedir. Ünlü Alacahöyük kalıntıları kasabanın 22 km. kuzeybatısındadır. Çevrede çeşitli tahıl (buğday, arpa) ve baklagiller yetiştirilir, koyun beslenir. Alaca ilçesinin 99 köyü bulunmaktadır.

Önemli bir eski yerleşim merkezi olan höyüğü (Alacahöyük) ile meşhurdur. Höyüğe açılan ve sfenks başları ile süslü abidevi kapının kalıntıları ve 3. Ve 2. Binyıllarına ait on üç mezar çıkarılmıştır.

ALACA

Hunlara bağlı bir Türk kavmidir. Bu kavim Baykal gölünün güneyinde yerleşmişlerdi. Çin kaynaklarında bunlardan Bo-ma diye bahsedilir (Bo-ma, alacalı at demektir). Aynı kaynaklar Bo-ma’lardan bazen de O-lo-cı’lar diye bahseder (bu kelime Türkçe alaca kelimesinin Çince yazılışı olabilir).

Alacalar göçebe bir kavimdi, yüksek, karlı yerlerde oturur, at besler, kımız içerlerdi. Öbür Türklerden farklı olarak saçlarını kısa kesmekteydiler. Holanşan, Alaşan gibi bazı yer adlarının bunlardan kalmış olması muhtemeldir.

Yorum Ekle

Click here to post a comment