Uncategorized

AİSKHİNES

Atinalı hatip (M.Ö. 390’a doğr.-314). Ailesi belli değildir. Boule meclisinin genel sekreteri olmadan önce çeşitli mesleklerde alıştı. Makedonyalı Philippos 2’nin saldırdığı Olynthos’u savundu (348). Peloponnes’1 baştan başa dolaşarak Makedonya tehlikesine karşı bütün kentleri panhelenik bir birlikte toplamaya çalıştı. Başarısızlığa uğrayınca Philippos il ile barış yapmak zorunda kaldı. Philokrates barışı diye adlandırılan barışı kral ile görüşmek için seçilen iki heyette üye idi (346). İlk heyetin dönüşünde ölçülü hareket edeceğine dair Philippos’tan söz aldığını ileri sürerek Atina’nın antlaşmayı imzalamasını istedi. Antlaşmayı onaylayacak ikinci heyet yoldayken, Philippos Phokis’i yakıp yıktı. Buna rağmen antlaşma imzalandı fakat Aiskhines, Atina ya dönüşünde, iki yüzlülük ve rüşvet almakla suçlandırıldı. Buna sebep, geleneğe uygun olarak Philippos’dan bir hediye almasıydı. Oysa ondan beklenen, Demosthenes gibi hediyeyi geri çevirmesi ve bu hareketiyle de Makedonya’nın bu alçaklığını hoş görmediğini belirtmesiydi. Delphol ile ilgili konularda uzman olan Aiskhines, Philippos’un amphiktyonia meclisine alınmasını destekledi (346 sonu) ve dördüncü kutsal savaşın çıkmasında rol oynadı, fakat Atina buna katılmadı. Ödeyemeyeceği bir para cezasına çarptırıldığından, Aiskhines, 330’da Ephesos’a, sonra da hitabet hocası olarak Rodos a çekilmek zorunda kaldı. Aiskhines’ten Makedonya siyaseti ile ilgili üç konuşma kalmıştır. Demosthenes ve Timarkhos tarafından elçilik ödevlerini yerine getirmemekle suçlanan Aiskhines, Timarkhos’u mahkûm ettirdi (345). 341’te hala kendisini destekleyenler vardı bu sayede, Demosthenes’in saldırısına karşı koyabildi ve 346’daki elçiliği sırasında tutumunun doğru olduğunu ispatladı. Sadakatsiz Elçilik üzerine başlığını taşıyan konuşmasından sonra, heliastes’ler meclisinde, otuz oy farkla temize çıktı. 336 İlkbaharında Khaironeia felaketinden sonra, Kte­siphon’a çattı. Ktesiphon’un suçu, onca, şehre yaptığı sürekli hizmetlerden dolayı Demostbenes’e bir taç verilmesini istemesiydi. Davaya ancak 330 yılında bakılabildi. Aiskhines, çok iyi kaleme aldığı parlak iddianamesinde Khaironeia hezimetinin sorumluluğunu Demosthenes’e yüklüyordu. Davayı kaybedince, göçetmek zorunda kaldı. (Bk. TAÇ MESELESİ.) Aiskhines’in eseri, 4. yy. Yunan düşüncesini yansıtır. O devrin düşünürü, cumhuriyetin felakete sürüklendiğini, reforma ihtiyaç olduğunu anlamış, demokrasi demagojisine karşı çıkmış, olayların kadere bağlı olduğuna inanmış ve barışın özlemini yürekten duymuştur.

Yorum Ekle

Click here to post a comment