Profesör

Profesör, en yüksek düzeydeki akademik rütbe ve akademik unvana sahip kişilere verilen unvandır. Sözcük, “bir sanat ya da bilim dalında en yüksek düzeyde uzman” anlamına gelen Latince professor’ün karşılığı olarak Türkçeye girmiştir.