Hukukçu

Hukukçu bir hukuk uzmanı veya hukuk ilmini araştıran birisidir.