Ansiklopedi H Harfi Kimdir Ressam

HANS ACKER

Ünlü cam ressamı, Lukas Moser’in öğrencisidir. Ustasının kurduğu geleneği sürdürdü. Ancak 1441 yılı ile (Berne katedralinin penceresi), 1450 yılı (Ulm...

A Harfi Ansiklopedi Kimdir Meslekler Şair

ABDİ

Divan şairi (XV. yy.). Câmâsbnâme adlı manzum hikayeyi II. Murad adına Farsçadan Türkçeye çevirdi. Bu eserin dil tarihi bakımından büyük değeri vardır. Hayatı...