A Harfi Ansiklopedi Kimdir Meslekler Şair

ABDİ

Divan şairi (XV. yy.). Câmâsbnâme adlı manzum hikayeyi II. Murad adına Farsçadan Türkçeye çevirdi. Bu eserin dil tarihi bakımından büyük değeri vardır. Hayatı...