Bilim sosyal bilimler ve fen bilimleri olarak ikiye ayrılır. Bunun bilim dallarının görevleri ve özellikleri kendi içinde farklılık gösterir. Her bilim dalının araştırma alanı ve sorunu farklıdır.