Hemen Okuyun: E harfi ile başlayan her şey burada. 

Ansiklopedi E Harfi Nedir?

EGANİ

Şarkılar, türküler, neşideler anlamına gelen bir kelimedir. Ugniyet-ül-agani (Neşideler neşidesi, neşidelerin en üstünü manasına gelir), Mukaddes kitabın bir...

Ansiklopedi E Harfi Nedir?

EFSUNLAMA

Ruhlar, tabiatüstü güçler, hatta tabiat unsurları üzerinde tesirli olduğu öne sürülen, makamlı, daha sonra makamsız olarak söylenen sözlerin tümü.

Ansiklopedi E Harfi Nedir?

EFSUNLU

Büyülü, tılsımlı, yabancıların dokunmasına veya yaklaşmasına karşı efsunlanmak suretiyle korunan [hazine, eşya, insan v.b.]. Zehirli hayvanların sokmalarına...

Ansiklopedi E Harfi Nedir?

EFSUN

Canlı varlıklar üzerinde sözle, işaretle veya herhangi bir yolla iyi veya kötü tesir icra etme, bunun vasıtası, büyü, sihir, tılsım.

Ansiklopedi E Harfi Kimdir

EGERiA

İspanyol veya Güney Galyalı kadındır. 4. yüzyılın sonuna doğru veya 5. yüzyılın başlangıcında kutsal yerlere hacca gitti. Tarih ve litürji bakımından çok...