Hemen Okuyun: E harfi ile başlayan her şey burada. 

Ansiklopedi E Harfi Kimdir

ENDRE ADY

Macar şairidir. 1877 yılında Ermindszent’de doğmuştur. Calvin’ci ve soylu bir ailenin oğludur. İhtilal’in büyük habercilerinden ve Macar düşüncesinin...

Ansiklopedi E Harfi NERESİDİR

EL ÂDEM

Libya’da (Bingazi bölgesi) bir yer. Tobruk hava meydanı şehrin 25 km. güneyindedir. 1967’de Libya hükümeti, İngiltere’den, İkinci Dünya savaşından sonra...

Ansiklopedi E Harfi Kimdir

ERİC ACHARİUS

İsveçli hekim ve tabiat bilginidir. 1757 yılında Gavle’de doğdu. Linne’nin öğrencisi, 1796’da Stockholm akademisi üyesi, özellikle likenleri ve çiçeksiz...

Ansiklopedi E Harfi Kimdir

EDMOND ABOUT

Fransız yazarı (Dieuze 1828-Paris 1885). Paris Yüksek öğretmen ve Atina okullarını bitirdi, la Grece Contemporaine (Çağdaş Yunanistan) [1854] adlı bir inceleme...

Ansiklopedi E Harfi Kimdir

EDGAR VİNCENT

Abernon vikontu, İngiliz maliyeci ve diplomatı (? 1857-Londra 1941). Mısır hükümetinin mali müşaviri, Osmanlı bankasının genel müdürü, parlamento üyesi. Büyük...