A Harfi Ansiklopedi Doktor Kimdir Meslekler

ABBAS VESIM EFENDİ (Kambur Vesim de denir)

XVIII. yüzyılın Türk Astronom ve hekimlerindendir. 1759 yılında doğmuş olan Abbas Vesim Efendi, tıp tahsilini Bursa’lı Ali ve Ömer Şifai Efendilerden yapti. Ahmed Misri’den “heyet” ve Yanyalı Esad Efendiden “hikmet” okudu. Çalışma yeri Sultan Selim çarşısında idi. 1745’de heyete dair “Nehc-ül Büluğ fi şehri Zici Ûluğ” (Uluğ Beyin Zic’inin Şehirde Anlama Seviyesine Varmanın Yolu) adli eserini, sonra tıbba dair “Düstûr-ul Vesim fi  Tıbb-il-Cedid ve’l Kadim”(Eski ve yeni Tib İlminde Vesim’in Esasi) adında iki ciltlik kitabını yazdı. Heminlik tarihi bakimindan önemli olan bu kitap henüz basılmamıştır. Vesim Efendinin aydına Macar dilinden tercüme edilmiş “Vesilet-ül-Metabil fi İlm-it-Terakib” ( İlaç  Terkibleri İlminde İstenenlere Varma Yolu  ) adli, yine tıbba  ait bir kitabı, bazı risaleleri, şiirleri, divanı da olduğu söylenmektedir.

Yorum Ekle

Click here to post a comment