A Harfi Kimdir Yazar

Abdullah Cevdet

Abdullah Cevdet kimdir?

Abdullah Cevdet yaşamı boyunca İslam dünyası ve Osmanlı Devleti aleyhinde yazılar yazmıştır. Türkiye nüfus politikasıyla ilgili “Neslimizi ıslah etmek, kuvvetlendirmek için Avrupa’dan ve Amerika’dan damızlık erkek getirmek gerekir!” şeklindeki açıklamasıyla ülke genelinde büyük bir nefret kazanmıştır.

Abdullah Cevdet 9 Eylül 1869 tarihinde Arapkir’de doğdu. İlköğrenimine burada tamamladıktan sonra Elazığ Askeri Rüştiyesi’nde eğitim gördü. Kuleli Askeri Tıbbiye İdadisi’nden mezun olduktan sonra Mektebi-i Tıbbiye’ye girdi. Öğrencilik döneminde arkadaşlarıyla birlikte İttihad-ı Osman cemiyetini kurdu. Yaptığı çalışmalar sebebiyle birçok kez tutuklandı. Diyarbakır’da çalıştığı dönemde başta Ziya Gökalp olmak üzere birçok kişiyi kurduğu cemiyete kaydetti.

İstanbul’a döndüğünde yaptığı siyasi faaliyetler sebebiyle yeniden tutuklandı ve Balkanlar Kurulu kararıyla Libya’nın Trablusgarp şehrine sürüldü. Burada da çalışmalarını sürdüren Abdullah Cevdet Mizan ve Meşveret dergilerine yazılar gönderdi. Daha sonra hükümet tarafından devlet aleyhinde eylemler yapmak gerekçesiyle Fizan’a sürüldü. Fakat buradan kaçarak Tunus’a gitti. Buradan Fransa’nın Paris şehrine giderek Jön Türkler grubuna katıldı. Öte yandan farklı gazete ve dergilerde çeşitli yazılar yazdı. 20 Ekim 1904 tarihinde İsviçre’den sınır dışı edilince Mısır’a giderek eylemlerine bu bölgede devam etti. İslam düşmanı Reinhart Dozy’nin yazdığı Essai Sur l’histoire de l’İslamisme kitabını türkçeye çevirerek yayınlamıştır.

Kitapta yer alan Hz Muhammed (s.a.v)’ karşı yer alan saygısız ifadeler müslüman kesim tarafından büyük tepki toplamıştır. Kendisine Allah Düşmanı anlamına gelen Adüvvullah Cevdet lakabı verilmiştir. Sultan II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesinin ardından yeniden İstanbul’a döndü. Çıkarmaya devam ettiği İctihad dergisi İslam aleyhinde yazılar yazıldığı gerekçesiyle pek çok kez kapatıldı. Bunun yanında İngiliz Muhibler Cemiyeti’ni kurdu. Ayrıca İngilizler ile işbirliği yapan Kürdistan Teali Cemiyeti’nde de yer aldı. İctihad dergisinde Milli Mücadele’yi öven yazılar yazarak itibar kazanmaya çalıştı. Öte yandan Türkiye’nin nufus politikasıyla ilgili yazdığı bir yazıda Neslimizi ıslah etmek, kuvvetlendirmek için Avrupa’dan ve Amerika’dan damızlık erkek getirmek gerekir! şeklinde ifadeler kullanmıştır. Yaptığı bu açıklama ülke genelinde büyük bir nefret ve öfke ile karşılanmıştır. Yaşamının son yıllarını tek başına geçirdi. Abdullah Cevdet, 29 Kasım 1932 tarihinde İstanbul’da hayatını kaybetti.

Yorum Ekle

Click here to post a comment