A Harfi Ansiklopedi Nedir? Sanat Tiyatro

ABDULLAH-US-SAĞIR

Abdülhak Hamid’in 4 perdelik piyesi (1917). Oynanıp oynanmadığı bilinmiyor. Konusunu Endülüs tarihinden alan bu piyes, son Endülüs hükümdarı Abdullah-us-Sagır’ın, tahtını kaybettikten sonra Müslüman ülkelerde bir sığınak bulamayınca sevgilisi olan İspanyol fahişesi Karolina ile bir köy kulübesine çekilmesini anlatır. Savaş aleyhtarı sefih hükümdar, her şeyini kaybettiği an, gerçek aşk ve saadeti bir fahişenin sahradaki evinde bulur. Ne var ki geçmiş ve medeniyet, onları bu kulübede de rahatsız eder. Yeni İspanya kral ve kraliçesi peşlerini bırakmaz. Zira Karolina’nın kralla, Abdullah’ın ise kraliçeyle münasebetleri olmuştur. Fakat iki aşık, birlikte saraya gitme teklifini reddederek, onlara bir ibret dersi verir ve cennetlerinde kalırlar.

Yorum Ekle

Click here to post a comment