A Harfi Ansiklopedi Gazeteci Kimdir Meslekler

ABDULLAH ZÜHDÜ (Baba Zühtü de denir)

Gazetecidir. İstanbul 1869 doğumludur. 1890’da Galatasaray sultanisini bitirdi. Gazetecilik hayatına atıldı. 1908-1918 arasında Yeni Mecmua’yı çıkardı. Yazıları ile İttihad ve Terakki partisinin muhalifiydi. 1920 yılında Damat Ferit hükümeti zamanında dört ay kadar Matbuat Umum müdürü oldu. Telif ve tercüme birçok roman, hikâye, sohbet yazısı yazmıştı. Ayrıca Türkiye’de ilk polis romanı yazarlarındandır. Türk-Yunan savaşı sırasında yayınladığı Şanlı Asker adlı kitabı o günlerin havasını vermesi bakımından büyük ilgi toplamıştı. Antikacılıkla meşgul olurdu. Son zamanlarını Bedesten’de antikacılık yaparak geçirdi.

Eserleri: Güller Dikenler (İstanbul 1898), Rehgüzâr-ı Matbuatta (Basın Yollarında) 1898, Yandım Aman Kantosu (1899), Bahr-i Müncemid-i Cenubide (Kuzey Buz Denizinde) 1906, Şanlı Asker (1899 otuz beş bin basıldı ve 1966), Devlet-i Osmaniye ve 1314 Yunan Muharebesi (Süleyman Tevfik ile beraber).

Yorum Ekle

Click here to post a comment