Ansiklopedi I-İ Harfi Nedir?

İlimler akademisi (Academie des Sciences),

1663’te, Colbert tarafından Academie Royale des Sciences (Kraliyet İlim akademisi) adı ile kuruldu. Akademinin altmış sekiz asli üyesi vardır. Bunların ikisi daimî sekreterdir. Geri kalan altmış altı üye, altışar üyelik on bir gruba ayrılmıştır. Bu gruplar iki kısımda toplanır. Matematik ve fizik ilimleri kısmı (geometri, mekanik, astronomi, coğrafya, denizcilik, fizik), kimya ve tabiat ilimleri kısmı (kimya, jeoloji, botanik, zooloji, köy ekonomisi, tıp ve cerrahlık). Akademinin, ayrıca ikinci dereceden on üyesi, on iki geçici üyesi, ilmin sanayie uygulanması ile uğraşan kısımda (bu kısım 1918’de kurulmuştur) altı üyesi, yirmi yabancı ortak üyesi ve yüz yirmi yabancı veya Fransız yazışma üyesi vardır. 1955 Yılında, Akademi, Comite Consultatif du Langage Scientifique’i (İlim Dili Danışma komitesi) kurmuş ve yönetimi altına almıştır.

Yorum Ekle

Click here to post a comment