Ansiklopedi Kimdir M Harfi

MEHMED EBUBEKİR AKŞİT

Mısır’da kurulan İhşitoğulları devletinin kurucusudur. 882 yılında Bağdat’ta doğmuştur. Eski Fergana hanları ailesinden Suriye genel valisi Tugac’ın oğludur. 928’de Remle, 930’da Suriye, 933’te Mısır genel valisi oldu.

Akşit, Abbasilere bağlı kalmak şartı ile Mısır’da, başkenti Fustat olmak üzere İhşitoğulları devletini kurdu (934). Abbasi halifesi Razi Billah’tan eski Fergana hanlarının şahlar şahı veya kul anlamına gelen İhşit unvanını aldı, kurduğu devlet de bu adla anıldı.

941’de Filistin, Suriye ve Lübnan’ ı. 942’de Hicaz’ı ele geçirerek sınırlarını genişletti. 946 yılında vefat etti.

Yorum Ekle

Click here to post a comment