Ansiklopedi Nedir? P Harfi

PROTESTAN AFOROZU

Calvin’ci ilkelere harfi harfine uyan kiliselerde aforoz hala yürürlüktedir. Sonuçları yurttaşlık alanında değil, din alanında hissedilir. Cena ayininden atılma, çocukların dini eğitiminin vaftiz anne ve babasına bırakılması, evine takdisinden mahrumiyet, günah çıkarma hakkının bir sene için geri alınması, özellikle de suçlunun kilise defterinden silinmesi daha çok uygulanan cezalardır. Fakat bu cezalar bazen kilisenin bölünmesine yol açmaktadır.

Yorum Ekle

Click here to post a comment