Ansiklopedi NERESİDİR U-Ü Harfi

ÜSKÜDAR AĞA HAMAMI

Doğancılarda Gündoğumu caddesiyle Pırnal sokağının birleştiği yerdedir. Çifte hamamdır ve kapıları cadde üzerindedir. Sultan 1. Ahmed devrinde, Malatyalı İsmail Ağa tarafından 1609’da yaptırılan cami ile birlikte inşa edildiği söylenebilir. Küçük ve güzel bir hamamdır.

Camekan tavanının göbeği içeriden yumurta biçiminde ahşap bir kubbe ile kapanmıştır. Tavanın dışı kiremitle örtülü bir çatıdır. Bu ahşap kubbenin ortasında sekiz köşeli bir fener vardır. Kapıdan girince, sağda ve solda seçkin müşteriler için iki soyunma odası ve ayrıca sağlı sollu iki soyunma peykesi vardır. Bu peykeler son zamanlarda camlı bölmeler içine alınmıştır. Kapının sağ tarafında bulunan merdiven ile hamamın üst katına çıkılır. Üst katın planı da alt katınkiyle aşağı yukarı aynıdır. Ortasında camekan taşlığına bakan bir boşluk vardır. Üç tarafında parmaklıklı koridorlar ve iki soyunma peykesi bulunur. İki soyunma odası, üst katın sokağa bakan cephesini teşkil eder. Bu üst kat odaları alt kattaki odalardan daha geniştir.

Hamama sokaktan bakıldığı zaman ikişer pencereli ahşap iki çıkıntı görülür. Asıl hamam kısmında, küçük bir soğukluk, ayak yolları ve iki ufak temizlik bölmesi vardır. Sekiz köşeli göbek taşının etrafında üç sofa ve dört köşede de birer halvet bulunur. Halvetler küçük ve birer kurnalıdır. Sofalarda, göbek taşına karşı yan yana ve sonraları mermer levhalar ile bölünmüş ikişer kurna vardır. Bütün hamamdaki kurna sayısı on sekizdir. 18. yüzyıla ait olan eski bir hamam defterinde, Üsküdar Ağa Hamamı’nda natır, tellak, yanaşma ve külhancı olarak on üç kişinin çalıştığı gösterilmektedir.

Yorum Ekle

Click here to post a comment