Ansiklopedi Nedir? Y Harfi

YAHUDİ AFOROZU

Tevrat’ta aforoz, büyük bir günah (mesela sünneti reddetmek, Molek’e çocuk kurban etmek, yortuyu kutlamamak) işlendiği zaman, suçluyu bağlı bulunduğu dini topluluktan çıkaran hükümdür. Hahamlık mesleği, aforozun birkaç derecesi olduğunu söyler. Nidui (küçük aforoz) cezasına uğrayan bir kimse ancak kendi ailesinin üyeleri ve uşakları ile ilişkide bulunabilirdi. Bütün yas kurallarına uymak zorundaydı. Herem (topluluktan çıkarılma) cezasına uğrayan bir kimse hiçbir dindaşı ile münasebet kuramazdı. Büyük reformcu Mendelsshon,18. Yüzyılda topluluktan ihraç yetkisine karşı çıktı. Aforoz edilmiş Yahudilerin en ünlüsü Spinoza’dır.

Yorum Ekle

Click here to post a comment