Ansiklopedi B Harfi Kimdir

BAHADIR AHMED HAN

Hintli Müslüman ıslahatçıdır. 1817 yılında Delhi’de doğdu. Siyasi hayatın dışında kaldı ve İngiliz hükümetine çeşitli görevlerde sadakat ile hizmet etti. Eğitime dayanarak ve ön yargılara karşı mücadele ederek vatandaşlarını kalkındırmaya çalıştı. Bu maksatla, 1878’de, sonradan üniversite olan (1920) Aligarh İngiliz Şark Müslüman kolejini kurdu. Çağdaş ilim doktrinlerinin Kur’an’a uygun olduğunu ispatlayarak İslam dininde reform yapmak istiyordu. İslamiyet hakkındaki bu yeni yorumları şiddetli tartışmalara yol açtı. Bugünkü Pakistan’ın öncülerinden sayılır. 1898 yılında Delhi’de öldü.

Yorum Ekle

Click here to post a comment