Ansiklopedi C-Ç Harfi Kimdir

CELAYİR AKBOĞA

Moğolların büyük Celâyir kabilesi başkanıdır (öl. 1295). Dedesi Curci Termele, babası Ilgay Noyan’dı. Akboğa, Abaka Han zamanında (1265-1282) İlhanlı devletinin ileri gelen noyanlarındandı. Abaka Han ölünce İlhanlı tahtına kardeşi Ahmed Teküdar oturdu. Bu mücadelede Akboğa, Argun’u tuttu. Fakat Horasan valisi Şehzade Argun amcasına isyan ederek tahtı istedi. Onun sayesinde Argun, amcasını bertaraf ederek İlhanlı tahtına geçti (1284-1291) ve kızı Ulcatay Hatunu Akboğa’ya verdi. Böylece nüfuzu daha da artan Akboğa, gelecekte kurulacak olan Celâyirler devletinin ve hanedanının öncülüğünü yaptı, şartlarını hazırladı.

Argun Handan sonra İlhanlı tahtına geçen Keyhatu zamanında da (öl. 1291) iktidarı ve noyanlığı devam etti.

Yorum Ekle

Click here to post a comment