Ansiklopedi C-Ç Harfi Kimdir

CENABI AHMET PAŞA

Çaşnigirbaşıdır. Haremi Hümayundan yetişmiş, çaşnigirbaşı ve sonra Anadolu beylerbeyi oldu. Yirmi yıl bu vazifede kaldı ve vazifeye devam ederken 1562 yılında öldü. Şiir ve şaraba düşkün bir kimse olduğu söylenir. Ölümünden sonra Ankara’da adına bir camii ve türbe yaptırıldı.

Yorum Ekle

Click here to post a comment