Ansiklopedi C-Ç Harfi Kimdir

CEZZAR AHMED PAŞA

Osmanlı devlet adamıdır. Sadrazam Hekimoğlu Ali Paşa’nın adamlarındandır. Ali Paşa ikinci defa Mısır valisi tayin olunca onunla birlikle Mısır’a gitti. Ali Paşa’nın Mısır’dan ayrılmasından sonra da orada kaldı ve Büyük Ali Bey’in kölesi Abdullah Bey’in yanına gitti. Abdullah Bey’in Araplar tarafından öldürülmesinden sonra Buheyre kaşifliğine tayin edildi. Efendisinin intikamı için öldürdüğü Arapların başlarını Büyük Ali Bey’e gönderdi. Bunun üzerine kendisine kasap manasına Cezzar denildi. Bir zaman sonra Ali Bey ile araları bozuldu, İstanbul’a kaçtı. Şam valisi Osman Paşa’nın yanına girdi, oradaki mahalli mücadelede devlete faydası dokundu. 1775’te beylerbeyi, bir süre sonra da vezirlikle Sayda’ya atandı (1776). İyi çalışması ile bulunduğu yerde ve civarında emniyeti sağladı. 1785’te Hac emirliğiyle Şam valisi tayin edildi fakat daha emniyetli bulduğu için Akka’da oturarak görevine devam etti. Napolyon Bonapart 1798’de Mısır’ı işgal edince Şam, Trablusşam, Kudüs uhdesine verilerek Mısır seraskeri yapıldı. O sırada Sayda valisi idi. İlerleyen Bonapart’ı Akka önlerinde durdurdu ve geri çekilmeğe zorladı. Fakat Mısır seferinde seraskerliğin sadrazam Yusuf Ziya Paşaya verilmesinden müteessir olarak ona yardımda bulunmadı ve Suriye’de devlete güçlükler çıkardı. Vehhabi meselesinde Ahmed Paşa’ya Şam valiliği ile beraber serdarlık verildi. Hasta olduğundan göreve gidemeyerek kölesi Süleyman Paşa’yı gönderdi. Az sonra 1804 yılında 70 yaşını aşkın olarak öldü.

Yorum Ekle

Click here to post a comment