Ansiklopedi D Harfi Kimdir

DAMADZADE EBÜLHAYR AHMED EFENDİ

Osmanlı şeyhülislamıdır. 1666 yılında İstanbul’da doğmuştur. Babası, şeyhülislam Minkarizade Yahya Efendinin damadı olduğu için, kendisine Damadzade denilmiştir. Bursa ve İstanbul kadılığına, Anadolu kazaskerliğine, üç defa da Rumeli kazaskerliğine getirildi. 24 Şubat 1732’de Paşmakçızade’nin yerine şeyhülislam oldu. Meşihatı sırasında, çok ihtiyar bulunduğundan, fetvaların altına imza yerine mühür basmak ilk defa onun zamanında ortaya çıktı. Ekim 1733’de emekli oldu. Büyükdere, Kefeliköy’de bulunan yalısının karşısındaki mescide bir mimber ilave ettirdi. Sütlüce İskelesi meydanına da bir çeşme yaptırdı. 1742 yılında İstanbul’da vefat etti.

Yorum Ekle

Click here to post a comment