Ansiklopedi D Harfi Kimdir

DEAN ACHESON

Amerikalı avukat ve devlet adamıdır. 1893 yılında Middletown, Connecticut’da doğmuştur. Politikaya Demokrat partide girdi, çeşitli görevlerde bulunduktan sonra General Marshall’­ dan boşalan Dışişleri bakanlığına getirildi (1949) U.N.R.R.A.’nın, Bretlon Woods konferansının ve Marshall planının öncülerindendir. Üç büyükler arasında anlaşma taraftarıydı, ama gene de Avrupa’da ve Uzakdoğu’da Sovyet politikası ile mücadeleden geri kalmadı. 1954 Ocak ayında Dışişleri bakanlığından çekildikten sonra hatıralarını birkaç kitapta topladı. An American Visla (Bir Amerikan Görünümü) [1956], Power and Diplomacy (iktidar ve Diplomasi) [1958], Sketches from Lives of Men I have Known (Tanıdığım Kimselerin Hayatından Sahneler). Demokratların 1961’de iktidarı tekrar ele almaları Amerika’nın N.A.T.O. delegasyonuna müşavir (1961) olarak yeniden politikaya atılmasına imkân verdi.

Acheson Kıbrıs meselesinin çıkmaza girme istidadı gösterdiği gergin devrede (1964) Amerika cumhurbaşkanının temsilcisi olarak Cenevre’de ilgili taraflarla görüşmeler yaptı ve Kıbrıs’ta Türkiye’ye üs verilmesini de kapsayan iki hal şekli ileri sürdü. Bunlar Acheson planı olarak adlandırıldı. Connecticut’da 1893 yılında ölmüştür.

Yorum Ekle

Click here to post a comment